Làm thế nào để xóa url trong phần comment WordPress

Làm thế nào để xóa url trong phần comment WordPress

Đối với cá nhân mình thì việc có hay không có url trong phần comment cũng không quan trọng. Bạn có thể set link thành no-follow để tránh link out ra ngoài. Tuy nhiên một số bạn lại không...

Những bài viết gần đây