Email Marketing

Email marketing không chỉ đơn thuần là gửi nhiều Email cùng một lúc, mà nó là nghệ thuật chăm sóc khác hàng với chi phí rất thấp.