Làm thế nào để xóa url trong phần comment WordPress

Đối với cá nhân mình thì việc có hay không có url trong phần comment cũng không quan trọng. Bạn có thể set link thành no-follow để tránh link out ra ngoài. Tuy nhiên một số bạn lại không thích điều đó. Vì vậy mình sẽ đưa ra một vài tip nhỏ để người dùng […]

Đối với cá nhân mình thì việc có hay không có url trong phần comment cũng không quan trọng. Bạn có thể set link thành no-follow để tránh link out ra ngoài. Tuy nhiên một số bạn lại không thích điều đó. Vì vậy mình sẽ đưa ra một vài tip nhỏ để người dùng không thể add url vào trong phần comment.

Dùng CSS để ẩn phần comment này

.comment-form-url {display: none;}

Cách này khá đơn giản nhưng có nhược điểm là bạn chỉ tạm ẩn nó đi thôi chứ thực chất nó vẫn xuất hiện. Nếu người dùng nào rành code thì vẫn có thể thêm url một cách dễ dàng.

Vậy để ẩn triệt để chúng ta sẽ can thiệp vào file functions.php của theme

Bạn vào phần chỉnh sửa theme và vào file functions.php sau đó add đoạn code sau vào cuối file

add_filter('comment_form_default_fields', 'remove_url');
function remove_url($fields) {
if(isset($fields['url']))
unset($fields['url']);
return $fields;
}

Bây giờ bạn ra bài viết và tèn tén ten, quá hay phải ko nào.

 

Previous:
Next:

Tagged with:

Đơn giản chính là đỉnh cao của sự tinh tế.

View all contributions by

Website: http://seobymoz.com

Chủ đề liên quan